Customizacja

Możliwości dostosowania aplikacji i kreowania nowych funkcjonalności

Podgląd na żywo

Graficzny edytor raportów

Automatyczne generowanie raportów

Eksportowanie i importowanie danych

Mini raporty dla agenta