Tworzenie formularzy

15 czerwca 2020 20:22

Formularze w VCC Studio wykorzystywane są w wielu modułach. Ich głównym zadaniem jest zbieranie informacji podczas rozmów telefonicznych, niezależnie czy jest to rozmowa przychodząca, czy też wychodząca. W systemie znajduje się Projektant Formularzy, umożliwiający w łatwy sposób tworzenie formularzy. Sam proces projektowania odbywa się w oknie przeglądarki i jest szybki do opanowania. Projektant Formularzy dostępny jest na koncie Menadżera. Utworzone formularze mogą zostać przypisane do konkretnej kolejki, dzięki czemu Agentowi wyświetlą się odpowiednie pola do wypełnienia w zależności od tego z której kolejki przyjdzie połączenie. Dodatkowo dzięki możliwości integracji VCC Studio z systemami zewnętrznymi możliwe jest pobieranie danych które będą potem wyświetlane w formularzu, jak również po zapisaniu formularza przez agenta dane mogą zostać wysłane do systemów zewnętrznych.

W naszym artykule napiszemy, jak stworzyć prosty formularz kontaktowy. Aby utworzyć nowy formularz, należy przejść do Projektanta Formularzy i nacisnąć przycisk Dodaj. Po wprowadzeniu nazwy nowego formularze przechodzimy do nowej strony, gdzie będziemy mogli projektować formularz, zobaczyć jego podgląd, edytować jego nazwę jak również będziemy mogli go skasować. Dodatkowo w tym miejscu jest możliwość wykorzystania wewnętrznego języka skryptowego VCC Studio (qScript), dzięki któremu możemy np. wykonać operacje importu i eksportu danych z formularza. Po kliknięciu przycisku Projektuj ukaże się nam strona ze schematycznym podglądem tworzonego formularza. Kluczowym elementem są tutaj belki poziome ze znakiem plus po lewej stronie. Belka ta oznacza miejsce, w którym możemy wstawić nowy element formularza. Po kliknięciu znaku plus wyświetli się nam okno z listą elementów do wstawienia. Po wybraniu żądanego elementu wyświetli się on na miejscu belki i pojawi się menu umożliwiające skonfigurowanie osadzanego elementu. Możemy m.in. określić nazwę pola jaka będzie się wyświetlała agentowi w formularzu. Na poniższej animacji stworzymy kilka pól tekstowych jak również jedno pole typu „radio button”. Można zobaczyć, że konfiguracja poszczególnych elementów jest bardzo łatwa i prosta. Każdy z tych elementów możemy swobodnie przemieszczać w ramach trybu projektowania metodą drag&drop.

Tak stworzony formularz możemy teraz przypiąć do kolejki. Będzie on się wyświetlał za każdym razem, gdy połączenie telefoniczne będzie odbywało się w jej ramach. Istnieje też możliwość przypisania kilku formularzy do jednej kolejki, dzięki czemu agent może samodzielnie wybrać formularz z zakładki w zależności od potrzeb wynikających z rozmowy.

Formularze w VCC Studio są proste w projektowaniu i edycji. Umożliwiają nam zbieranie danych, które mogą być eksportowane, lub wysyłane na bieżąco dzięki możliwości integracji z innymi systemami. Na ich bazie możemy stworzyć interfejs który dane zebrane w jednym miejscu może przesyłać do kilku różnych systemów zewnętrznych takich jak CRM, ERP czy też BI.

Pozostałe artykuły